B2B Warunki współpracy | B2B Tempish Polska

 

 

Sportrebel Tempish
Warunki współpracy
Najczęściej zadawane pytania

Przed rozpoczęciem współpracy na zasadach partnera handlowego z firmą Tempish każda firma zobowiązana jest do przesłania podstawowych dokumentów firmy:

 • dokument nadania numeru Regon
 • dokument nadania numeru NIP
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności (osoba fizyczna) lub wpisy wszystkich wspólników (w przypadku spółek cywilny, jawnych)
 • KRS (w przypadku spółek prawa handlowego)
 • wpisy do ewidencji stowarzyszeń w urzędach gmin, miejskich (dla stowarzyszeń niezarejestrowanych w KRS)

Skany dokumentów proszę przesłać na e-mail: hurt@tempish.pl

Forma płatności/Kredyt kupiecki

Dla firm rozpoczynających współpracę z Tempish Polska Sp. z o.o. pierwsze dwa zamówienia realizowane będą tylko i wyłącznie w formie gotówkowej (przedpłata, pobranie, gotówka), bez przyznawania rabatu z tego tytułu.

Kredyt kupiecki

Przyznanie limitu kredytowego oraz jego wysokość jest zależne od wielu czynników. Są to :

 • dotychczasowy przebieg współpracy (terminowość zapłat za dostawy, ilość i częstość transakcji)
 • osiągnięte obroty
 • standing finansowy kontrahenta
 • przedstawione referencje
 • dodatkowe zabezpieczenia wierzytelności

Wniosek kredytowy rozpatruje komórka finansowa w ciągu 7 dni od jego złożenia. W trakcie rozpatrywania wniosku możemy zwrócić się do Państwa o dodatkowe dokumenty tj. zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Możemy także uzależnić udzielenie kredytu kupieckiego od zabezpieczenia przez Państwa płatności poprzez przedstawienie gwarancji bankowej, weksla i.t.p..

Współpraca na zasadach partnera handlowego

Partnerzy handlowi traktowani są przez naszą firmę priorytetowo. Staramy się im zapewnić fachową obsługę i pomoc przy składaniu zamówień.

Podstawowym kryterium, jakie przyjmujemy przy ocenie współpracy z klientem, jest terminowość spłaty jego zobowiązań. Częste i znaczne opóźnienia w płatności będą skutkowały rygorystycznie przestrzeganym skracaniem terminu płatności, obniżenia limitu kredytu kupieckiego lub nawet zerwaniem umowy o współpracy handlowej. Niezapłacone w terminie zobowiązania będą bezwzględnie skutkowały wystawianiem przez naszą firmę not odsetkowych obciążających kontrahenta, oraz przekazanie niezapłaconych należności do firmy windykacyjnej.

Pytania dot. współpracy z naszą firmą prosimy kierować na adres: arek@tempish.pl lub pod numerem telefonu 32 34 23 226


Poziomy cen

 

Po rejestracji, Partner otrzymuje dostęp do systemu, w którym prezentowane są aktualne ceny hurtowe. Przy większych zakupach i dla stałych klientów generujących znaczny obrót możliwa jest dalsza negocjacja cen. Wszelkie sprawy związane z ustalaniem indywidualnych cen konsultowane powinny być z obsługującym Państwa handlowcem.

Wskazane w systemie ceny mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one oferty ani jej części w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Jeżeli ceny po złożeniu przez Państwa różniłyby się od tych wskazanych w systemie zostaniecie Państwo o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni podczas procesu potwierdzania zamówienia.


Procedura reklamacyjna

Podstawą do reklamacji jest dokument potwierdzający zakup towaru w naszym sklepie.

Reklamacje powstałe z przyczyn niezależnych od Klienta obejmują:

 • Wady ukryte towaru
 • Usterki techniczne paczek, powstałe podczas transportu
 • Pomyłki magazynowe
 • Błędnie wystawione dokumenty finansowe

 

Reklamacji nie podlegają części eksploatacyjne takie jak kółka, łożyska, sznurówki, wkładki.

Procedura obsługi reklamacji:

 • Przesłanie informacji do firmy Tempish o zaistniałej sytuacji:
 • Dostarczenie towaru w zależności od rodzaju reklamacji na koszt klienta lub firmy
  Tempish.*
 • Poinformowanie klienta o statusie reklamacji maksymalnie do 14 dni od otrzymania
  reklamacji.
 • Naprawa lub wymiana uszkodzonego towaru i odesłanie do klienta lub wystawienie
  korekty w razie braku możliwości naprawy lub wymiany produktu.

Kontakt do działu reklamacji

Marcin Wolniewicz

Telefon: +48 32 727 51 00  wew: 21 

Telefon: 502 263 609 (godz: 10 - 18)

reklamacje@tempish.pl

 

Reklamacje należy przesyłać na adres:

Tempish Polska Sp. z o.o.

Wyzwolenia 189

41-710 Ruda Śląska

 

* Reklamacja przedsprzedażna zostaje odebrana na koszt firmy Tempish. Każda inna zostaje wysłana na koszt kontrahenta i po naprawie odesłana na koszt firmy Tempish


Koszty transportu

 

Dostawa

Cena netto

Przelew bankowy

16,5 zł

Przy odbiorze (gotówka)

18 zł

Odbiór osobisty

0 zł

Transport Tempish

opcja

 

Cena netto od kartonu

W przypadku nieodebrania przesyłki przez zamawiającego będzie on obciążony kosztami tego transportu.


Warunki finansowe

Dla partnerów, którzy nie posiadają limitu kredytowego istnieją trzy sposoby płatności w zależności od wybranej formy transportu:

 • gotówka - odbiór własny
 • przelew potwierdzony - zamówienie zostanie zrealizowane, gdy pieniądze znajdą się na koncie bankowym Tempish
 • za pobraniem - w wypadku wysyłki spedycją; należy zapłacić za towar w momencie odbioru przesyłki